Roy Hedgren

 

For informasjon eller timeavtale
Roy Hedgren
tlf: 993 53 064
E-post: roy@hedgren.no


Arbeidersamfunnets plass nr 1, Oslo
Kun torsdager

RoyHedgren


Mange av de dramatiske bedringer etter kranio-sakral terapi kommer av at klienter slipper sitt kroniske stress.


Stress er vanligvis forbundet med kamp eller flukt, men vi kan også ha andre reaksjoner på akutt fare: Å stivne (å ikke bli sett), å late som om faren ikke eksisterer, eller å gi opp, kollapse (vente på å bli spist). Stress er også positivt for organismen, vi mobiliserer kroppen og fokuserer oppmerksomheten. De fleste av oss søker også utfordringer og opplevelser, enten det er i fornøyelsesparker eller i spennende møter med andre mennesker.

Det motsatte av stress er avspenning. Avspenningsresponsen tillater oss å hvile og bygge opp våre reserver for å være forberedt til neste fare.
Stressproblemer oppstår ikke etter korte stunder av stress, etterfulgt av avspenning.
Stressproblemer oppstår når kroppen er forberedt til kamp eller flukt uten å etterfølges av fysisk aktivitet.
Kraniosakral terapi

Stressproblemer oppstår også etter langvarig stresspåvirkning, som ikke etterfølges av tilstrekkelig hvile og rekreasjon.
Stress kan også oppstå etter en ulykke, sjokk eller annet traume. Kroppen opplever da ingen pusterom som oppstår med vekslende spenning og avspenning.

Kranio-sakral behandling av stressproblemer består bl.a. av å
• Gjenopprette balansen mellom bakhodet (occiput) og øverste nakkevirvel (atlas).
• Åpne alle kanaler hvor den 10. og 11. kranienerve passerer.
• Sørge for avspenning i alle kroppens diafragmaer.

I tillegg er jeg oppmerksom på sammenhengen mellom stress og hvordan vi håndterer indre konflikter. Kroppen reagerer på en ytre påvirkning med en mobilisering av energi. For vår kropp hadde det kanskje vært best at denne mobiliseringen av energi kunne vært etterfulgt av handling. I vårt samfunn blir ofte handlingen ansett som uønsket og vi blir flinkere og flinkere til å stoppe den. Etter hvert skjer både mobilisering og stopping så automatisk at vi ikke legger merke til det, vi merker bare at kroppen blir bare mer og mer anspent. Å kjenne og uttrykke disse konfliktene er ofte en stor hjelp for å unngå spenninger og stress.