Roy Hedgren

 

Nyheter:
Se nye artikler under menyvalget Blogg/artikler

RoyHedgren
For informasjon eller timeavtale
Roy Hedgren
tlf: 993 53 064
E-post: roy@hedgren.no


Arbeidersamfunnets plass nr 1, Oslo
Kun torsdager


Velkommen

Kroppslige symptomer vi opplever plagsomme er oftest et budskap om indre ubalanser.
Det er nødvendig å arbeide med de bakenforliggende årsakene slik at kroppen gjennom dette kan finne sin balanse gjennom selvhelbredelse.
Hvert eneste symptom inneholder viktige budskap.

Jeg fokuserer på hvordan symptomene henger sammen med energetiske blokkeringer, tilbakeholdte følelser, samt ikke fullstendig bearbeidede hendelser i dette livet, kanskje også i andre inkarnasjoner.

Noe av dette er det tilstrekkelig at blir satt ord på. Dermed blir dette bevisst slik at kroppen selv kan forløse det som er nødvendig.
Noe er tilstrekkelig at kroppen blir gjort fysisk og energetisk oppmerksom på. Dette gjøres ved å finne ubalansene, deretter holde disse fysisk og energetisk inntil kroppen selv blir oppmerksom på og gir slipp på de kroniske spenningene.
Annet, både energetiske blokkeringer og tilbakeholdte emosjoner, vil langt på vei forløses gjennom kontakten mellom terapeuten og klienten. Dette krever at terapeuten har bearbeidet sine egne blokkeringer og tilbakeholdte følelser og bevisst tillater dette hos klienten. Dermed kan den emosjonelle og energetiske stormen passere gjennom terapeuten, slik at klienten blir frigjort for det sterkeste indre trykket. Det som tidligere har vært helt uhåndterlig, blir dermed mulig å forholde seg til og integrere.

I tiden vi er i nå trenger mange å huske hvem de er, hvem de har vært og hva de har vært i stand til i andre inkarnasjoner. Dette vil være en stor ressurs for den enkelte.

Behandlingen kan gi:
• Opplevelse av å være "på plass"
• En dypere kontakt mellom ditt indre og ditt ytre
• Hjelp til å slippe tak i gamle mønstre
• Tydeligere retning i livet
• Dypere forståelse for hvem du er og dine ressurser

Som kraniosakral terapeut arbeider jeg med kroppen og tydeliggjør fysiske og energetiske ubalanser i kroppen.

Som gestaltterapeut tydeliggjør jeg følelsene og ser hvordan manglende fleksibilitet i kroppen og tilbakeholdte følelser og opplevelser henger sammen.

Som hypnoterapeut kontakter jeg og tydeliggjør sinnets skjulte ressurser.

Jeg er opptatt av underliggende årsaker til symptomene vi opplever. Det er disse som kan gi de vesentlige endringene i livet vårt.

Jeg vil fortelle litt om dette i det følgende:
- Energetiske årsaker.
- Fysiske og emosjonelle årsaker.
- Spirituelle årsaker.